ברינת המים בחולדה, שהוקמה במהלך 30 ימי ה‭1/‬נודה ב י קו הגילוח'