מסמן חת1ם 1ידי ‭) ti‬ אשכול ‭«)‬קו17יק) המטיל 0ל דוד חורן (תמונתו מימין) לעמוד בראש מפעל 'קו השילוח'