הגנרל קפארלי על ערש דווי בעת המצור על עכו. קפארלי נפגע מזיהום קשה בעקבות פציעתו, וחרף מאמצי הרופאים הראשיים, דגינט ולארה, הם לא הצליחו להצילו