אלונקה נישאת על גלגלים בשימוש חיל המשלוח הצרפתי לארץ ישראל