לארה, המנתח הראשי בצבא נפוליאון, מבצע ניתוח בשדה הקרב. ציור מהתקופה