?מעבר קמרונות הדברי במנזר הארמני ביפו. ציור מהמאה ה־9ו