מימין: פנים הפרצה משמאל: סמטת האריה, שאליה פרצו החיילים הצרפתיים. הבית הראשון משמאל עומד מימין לפרצה ובנוי על יסודותיו