‭.13‬ האח בבית ביאליק (רחי ביאליק ‭(22‬ ‭.14‬ ירושלים בין החומות. תמונת קרמיקה בחזית בית לדרברג ‭.15‬ חזית בית הכנסת 'מושב זקנים/ 1928 ‭.16‬ בית הספר העירוני לקראת סיומו, ‭.1926‬ צילום: זי בריל