‭.1‬ מנורת שבעה קנים ואריות מכונפים על חזית בית הספר העירוני לבנים ‭.2‬ חזית בית הספר העירוני לבנים (רח' אחד העם ‭(37‬ ‭.5‬ דוד המלך. מדליון בחזית בית קצמן (רח' אחד העם ‭(35‬ ‭.4‬ רועה צאן מחלל ועדרו. פרט מתוך תמונת קרמיקה בחזית בית שמואל לוי (רח' נחלת בנימין ‭(13‬