משפחת שלמה ישראל וחנה שיריזלי עם תושביה הידועים של אהל משה נמנה שלמה ישראל בן הרב רפאל שיריזלי, מהבולטים שבמשכיל' ירושלים. בני המשפחה עלו לירושלים בשנת 1887 מהעיר שירי‭0) 0‬ר‭,(0‬ מערבית לסלוניקי שביוון. שלמה ישראל שיריזלי, שכונה שי"ש, עבד בצעירותו בבית הדפוס של אליעזר בן יהודה. לימים רכש את הדפוס והפעילו מביתו שבש־ כונת אהל משה. הוא הוציא לאור את העיתון 'ההשקפה' של בן יהודה וערך את העיתון 'הפרדס‭,'‬ נן כתב ואסף ספרים בלאדינו. לשיריזל' היו חמישה־עשר ילדים. שלושה מאשתו הראשונה שמתה בדמי ימיה ושני