משפחת מנחם ומרגלית כהן. בתמונה נראים בני המשפחה כשהם אוחזים בידיהם את תצלומי הקרובים, ששהו במרחקים ונבצר מהם להגיע.