‭nDDe/"‬ נהדרת. שכונה? חממה! שם הרגשנו כמשפחה אחת גדולה" מזל ליננברג־נבון משפחת יו0ף ומרים נבון עברה להתגורר באהל משה בשנת ‭,1925‬ ליד בור המים ברחוב הגלבוע של היום. שני תצלומים של המשפחה קבועים בחזית הבית ובגבו. הראשונה צולמה בידי הצלם יחזקאל‭,'‬ ערב התיישבותם בשכונה. נראים בה ההורים, מרים (לבית בן עטר) ויו0ף נבון, הבת מזל והבנים ויקסור ויצחק (לימים נשיא המדינה‭.(‬ בתמונה שבגב הבית נשקף באופן מפתיע חוף ימה של תל אביב, לשם נ0עה המשפחה לחופשה בשנת ‭.1926‬