שני זוגות ביום כלולותיהם מציגים את שינוי הסגנונות שחלו עם השנים: דוד ורבקה ק0ח (מימין‭,(‬ שניהם ילידי ירושלים נישאו בשנת ‭.1912‬ שפמו של החתן עשוי למשעי והוא חובש לראשו תרבוש, כמנהג הימים ההם. בשנת 1920 נישאו בירושלים אל"הו ומזל מזרחי (משמאל‭.(‬ מראם ולבושם מעידים על הרוח החדשה שנשבה בעיר בראשית ימי השלטון הבריטי.