מטה שכונת אהל משה (המספרים מתייחסים למשפחות המופיעות על שלטי 'תמונה באבן‭('‬ ו. אהל משה ומונטיפיורי ‭.2‬ הרב בנימין הלוי ‭.3‬ משפחת שיריזלי ‭.4‬ יצחק לוי ‭.s‬ משפחת לוי ‭.6‬ משפחת ששון ‭.7‬ משפחת מזרחי ‭.8‬ משפחת הלוי ‭.9‬ משפחת פסח ‭.10‬ משפחת אשכנזי 1 ו. ארבעה רבנים ‭.12‬ משפחת בן סניור ‭.13‬ משפחת נבון ‭.14‬ מלכה מזרחי פרנס ‭.15‬ משפחת אלחנטי ‭.16‬ רשימת מועמדים, ‭.17 1914‬ רשימת מועמדים, ‭.18 1926‬ משפחת נבון ‭.19‬ משפחת כהן ‭.20‬ משפחת כהן החלבן א. שער ראשי אהל משה ב. גן התות ג. בית הכנסת י