מודעה לבחירת ועד השכונה משנת תרפ"ו, ובה שמות רבים מתושבי השכונה ופרנסיה (מופיעה כשלט 'תמונה באבן' על קיר בית הכנסת י‭1<‬הל אברהם ושרה‭('‬ בעמי קודם: משפחת כהן החלבן