למעלה: ליתוגרפיה של שכונת אהל משה משנת ‭1900‬ בערך, בגלויה שהודפסה בדפוס מונזון (מופיעה כשלט 'תמונה באבן' בראשית מסלול הסיור)