'תמונה באבן' סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים

סריז / 1 ny by bv דב 1 רה א 0 דן תמונות חקוקות באבן של בני המשפחות הספרדיות בירושלים קבועות על קירות הבתים בשכונת אהל משה בירושלים . פרנסי הקהילה , רבנים וחכמים , ילדים וזוגות ביום כלולותיהם - נשקפים לעיני כל ומספרים את סיפור השכונה . תמונות אלו הן ראשיתו של מיזם 'תמונה באבן / מפעל תיעודי ותיירותי חדש , שנחנך לאחרונה בשכונות לב העיר ( הנחלאות . ( בשנת , 2002 מלאו לשכונת אהל משה מאה ועשרים שנה . במינהל הקהילתי לב העיר הוחלט לציין את המאורע בכינוס התושבים לדורותיהם . במרכז מורשת שבבית ווינר , האמון על תיעוד השכונות , ניגשו לאיתור שמות בני השכונה וכתובותיהם . משפחות ותיקות מעטות מתגוררות עדיין בשכונה . ואולם , תושב הוביל לרעהו מילדות וקרובי משפחה סיפרו על קרוביהם . קשרי הנישואים שהיו בין המשפחות הענפות סייעו באיתור בני משפחה ודיירים . כאשר ** רשימת המוזמנים הייתה ארוכה דיה , הם נתבקשו להביא תמונות המתארות את הווי החיים בשכונה . לרוב הבקשה הושבה ריקם בטענה שאלבומי המשפחות דלים מאוד , מכיוון שבאותם הימים של ראשית המאה העשרים מיעטו להצטלנ והתצלומים הם מעטים ונדירים . ואולם , אט אט נאספו התצל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל