חלקת חללי מלחמת שלום הגליל. ברקע, האנדרטה לחללי פעולות האיבה