למטה: פנים האנדרטה ומצבתה של נחמה זלטובסקי־הכהן, החייל הראשון שנפל במלחמת העעמאות (למטה, מימין)