האנדרטה לחללי הרובע היהודי. למעלה 1 מראה מבחוץ וגן הנעדרים ברקע.