חללי שיירת נבי דניאל. קבר האחים הראשון לחללי מלחמת העצמאות בהר הרצל