מצבתו של חיים פייבלוביץ (למעלה מימין‭,(‬ שזוהה כארבעים שנה לאחר נפילתו