מצבות ללוחמים שנפלו בקרב בדרך לירושלים. כשליש מכלל חללי מלחמת העצמאות נפלו בחזית ירושלים, בעיר ובסביבתה או בדרך אליה