אנדרטת האונייה 'ארינפורה/ שמות החללים חקוקים על המצבות בקרקעית הבריכה