האנדרטה לזכר החיילים היהודים שנפלו בצבא האדום במלחמת העולם השנייה