האנדרטה לנפגעי פעולות האיבה והטרור. על הקירות מאחור מובאים שמות הנופלים החל מ־1860 ועד לשנת אלפיים