מפת המסלול - מתוך החוברת יבית הקברות הצבאי בהר הרעל' בהוצאת משרד הבטחון/ היחידה להנצחת החייל, ובאדיבותו