תוכן עניינים

6 רמי יזרעאל / בית הקברות הצבאי בהר הרצל 33 נירית שלו כלינ'א ודבורה אבי דן / 'תמונה באבן' - סיפורי משפחות חקוקים באבן בשכונת אהל משה בירושלים 44 בתיה כרמיאל / 'אריחים מעטרים עיר' 52 נתן שור / כיבוש יפו בידי נפוליאון , - 1799 החטא ועונשו 66 ערן דולב / השרותים הרפואיים בצבא נפוליאון במסעו לארץ ישראל 76 אבי נבון / יקו השילוח' - המבצע שהציל את ירושלים במלחמת העצמאות  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל