'תמונה באבן'

169 mil ) ע ^ רים ? שש מאי / 2005 ניםן תשס"ה ' אריאל' כתב עת לידיעת ארץ ישראל ' אריאל' הוא כתב העת הוותיק ביותר לידיעת הארץ , היוצא לאור במשך 26 שנה ברציפות . החל משנת תשס"ה מופיע 'אריאל' במתכונת חדשה משופרת , בצורה סדירה כל חודשים ובצבעים מלאים , ויכלול שפע של מאמרים יהודיים . דמי מנוי לשנת תשס"ה 2005 / ( מס' 275 : ( 172-167 ש"ח הוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים 91033 טל : 02-6434540 פקס : 02-6436164 e-mail : elysch @ netvision . net . il 2005 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל