עניים בני עדות המזרח ליד הכותל, ‭.1935‬ צולם בידי הקונסול השוויצרי קרל לוץ, לימים יחסיר אומות העולמי (באדיבות ייד ושם‭('‬