נשים ליד הכותל ביום כיפור, ‭.1915‬ צלמי המושבה האמריקאית