עבודות ריצוף ליד הכותל והכשרת הרחבה שלידו. ינואר ‭.1968‬ צילם: זאב רדובן