הכותל בתצלום הסקר הבריטי מ־864ו. התמונה מעידה על אורכו המצומצם של אזור התפילה ליד הכותל ‭28)‬ מי: החל ק מימין, מעבר לקיר התוחם, לא שימש לתפילה עד 1967 (באדיבות המוזיאון לצילום, תל חי)