ברכת כוהנים בגשם, חורף התשל"א/ו97ו. \ילם: קלמן וייס (באדיבות ארכיון עיריית ירושלים)