שוטרות יהודיות ממשטרת ניו יורק ליד הכותל. צילום: קרול גוטר (באדיבות ארכיון עיריית ירושלים)