שר דתות זרדו ורהפטיג ופמלייתו מבקרים בקשת וילסון לאחר חשיפתה, ‭1986‬