הכותל וסביבתו ביוני 968 ו ? הכשרת רחבת הכותל והגישה אליו. חל ק מבנייני שכונת המוגרבים (מימין‭,(‬ שרד עדיין באתרו, צילם י ראובן מילון