תפילה המונית ליד הכותל. גלויה מסוף שנות העשרים (באדיבות הקרן למורשת הכותל המערבי)