נשים מ"בית מושב זקנים וזקנות בירושלים" ליד הכותל. ראשית המאה ה־‭,20‬ צדוק בסאן (באדיבות ירמיהו רימון)