תפילה מיוחדת ליד הכותל להחלמתו של קיסר אוסטרו־הונגריה, פרנץ יחף, 1916