נשים ליד הכותל בתצלום מראשית המאה הקודמת. צלמי המושבה האמריקאית. צילום מגלויה