שדה צברים בדרך משער האשפות לכותל. משמאל נראה הרובע היהודי. 1910 בערך. צלמי המושבה האמריקאית