הכותל, הרחבה שלידו והר הבית ברקע, בצילום אוויר מ־1970