יהודים בתפילה ליד הכותל, 1864 בערך. צילם: ברגהיים (אוסף גב' לזאר)