* מתוך שיר של לוחם אלמוני מגטו ורשה למעלה' טי באב ליד הכותל, בוריס שץ