הכותל בציורו של שי שור מבצלאל. גלויה מתוך סדדרה בת שמונה ליתוגרפיות שנדפסו בירושלים בסוף שנות העשרים. (אוסף ירמיהו רימון)