מסיפורי הכותל יהודה עצבה

הגאולה אומרים שבכל לילה בחצות , יוצאת שממית מבין חרכי הכותל ומטיילת על אבניו . כתוב באחד המקורות כי משתל ך שממית על אבני החורבן תבוא הגאולה . משראו את השממית על אבני הכותל אחזה בכל התרגשות . בחצות הגיעו לכותל למעלה מאל ף איש כדי לומר יחדיו את התפילה לנשמת כל חי , כסגולה למי שקיבל על עצמו , שהקדוש ברוך הוא יעזור לו והכל יבוא על מקומו בשלום . משגומרים את התפילה והשממית חוזרת למקומה , רבים רואים בכך רמז לגאולה הקרבה . ( הרב ישךאל גליס ) הכותל מחזיר נשיקות לפני שנים רבות נהגתי להגיע לכותל ולרשום סיפורים על המקום . סיפור זה רשמתי מפיו של רב הכותל באותם ימים , הרב פרלא : פעם ראיתי יהודי ישיש עם זקן עומד ונושק לאבני הכותל , ואינו מרפה . הדבר נראה לי מוזר . ניגשתי אליו ושאלתי אותו : רב איד , מה אתה מנשק כל כך הרבה את הכותל ? ענה לי הישיש : וכי מה אוכל לעשות והכותל מחזיר לי נשיקות !? ( יהודה עצבה ) אבנים עם לב אדם  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל