צמחיית הכותל עוזי פז

עגנון תיאר את הכותל המערבי : "ואבנים גדולות הוא בנוי ... והן מונחות בלא טיט ובלא טיח ביניהן , ואף על פי כן הן מחוברות כאחת " ... ( תמול שלשום , בתוככי ירושלים . ( במציאות נותרו ביניהן חריצים ובקיעים . מאלה מבצבצים ומשתלשלים צמחים , בבחינת "האזוב אשר יוצא בקיר" ( מל"א ה , יג . ( צמחים אלה בולטים לעין המבקר וניכרים גם בציורים וברישומים הרבים של הכותל במהל ך הדורות . מדובר בצמחים אופייניים לסלעים ולצוקים . די להם בחופן עפר , המצטבר בחגווי הסלע או בסדק שבין האבנים , בתוספת לחות מה , כדי לצמוח ולפרוח . כך הם גדלים במקומות חיותם הטבעי וכך גם ב'צוקים מלאכותיים' כמו הכותל המערבי או על חומות ירושלים . השכיח בין הצמחים הגדלים בין נדבכי הכותל הוא המציץ הסורי . זהו צמח עשבוני הפורח בעיקר בין דצמבר ליוני . הפרחים המעטים המשתלשלים מענפיו , מעטרים את שיחיו כל ימות השנה . אף כי הוא מבצבץ מהסלע , וכמו מציץ ממנו , אין זה מקור שמו , אלא בתרגום משמו הערבי 'מוציץ / שכן הדבורים נמשכות לפרחיו הסגלגלים-תכלכלים , למוץ מהם את הצוף . הדרורים נמשכים אל זרעיו , ואוכלים מהם בכל פה . אחד מהבולטים שבצמחי הכותל , ביחו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל