חשיפת האולם ההרודיאני. בפינה מימין נראות אבני המזבח הצלבני של קפלת אגידיוס הקדוש