למעלה: מפת העיר העתיקה. מנהרות הכותל ותעלת המים החשמונאית.